BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH CÔNG TY/DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM (SÀI GÒN)


#giá chụp ảnh doanh nghiệp

“Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang ngày càng hòa nhập hơn với nền kinh tế thế giới, việc xây dựng hình ảnh doanh nghiệp đã và đang trở thành một vấn đề cấp thiết đối với các doanh nghiệp trong nước.”

 

GÓI CHỤP doanh nghiệp I
1.900.000 VND/gói

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thợ chụp : 1
  • Thợ phụ : 1
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Ảnh nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng
  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

   ( Doanh nghiệp có yêu cầu phát sinh cần thỏa thuận thêm )

ảnh doanh nhân công ty doanh nghiệp


GÓI CHỤP DOANH NGHIỆP II
3.000.000 VND/Gói

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thợ chụp : 1
  • Thợ phụ : 2
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện

       Bạn nhận được:

  • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 2-4 góc )
  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

   ( Doanh nghiệp có yêu cầu phát sinh cần thỏa thuận thêm )

GÓI CHỤP doanh nghiệp III
4.000.000 VND/gói

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thợ chụp : 1
  • Thợ phụ : 2
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện

       Bạn nhận được:

  • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 2-4 góc )
  • Chụp ảnh đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

   ( Doanh nghiệp có yêu cầu phát sinh cần thỏa thuận thêm )

chụp nhân viên doanh nghiệp
Doanh nghiệp


GÓI CHỤP DOANH NGHIỆP IV
6.000.000 VND/Gói

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.
  • Thợ chụp : 1
  • Thợ phụ : 2
  • Stylelist : 1
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Tư vấn giải pháp hình ảnh toàn diện

       Bạn nhận được:

  • Chụp ảnh chi tiết nội thất, ngoại thất doanh nghiệp/nhà xưởng ( mỗi chi tiết chụp 3-5 góc )
  • Chụp ảnh đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp.
  • Chụp chi tiết Trang thiết bị, máy móc, cửa hàng, nhà xưởng,… theo yêu cầu của khách hàng.
  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.

   ( Doanh nghiệp có yêu cầu phát sinh cần thỏa thuận thêm )

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và hơn thế nữa

Tiệm studio

5/5 (1 Review)
5/5 (1 Review)
5/5 (1 Review)