BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH,
QUAY HÌNH SỰ KIỆN

“Chúng tôi đang thực hiện thêm ngày càng nhiều phiên chụp liên quan đến sự kiện. Nó khác với tất cả các thể loại chụp khác. Và chúng tôi tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau” 


GÓI CHỤP SỰ KIỆN I
1.400.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: Buổi
  • Số máy chụp : 1
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

      Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
chụp ảnh sự kiện giá rẻ
chụp sự kiện chuyên nghiệp


GÓI CHỤP SỰ KIỆN II
1.900.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: ~ 8 tiếng
  • Số máy chụp : 1
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI CHỤP SỰ KIỆN III
2.800.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: 8 tiếng
  • Số máy chụp : 2
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
ảnh sự kiện, chụp sự kiện giá rẻ
quay sự kiện


GÓI QUAY SỰ KIỆN IV
4.500.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian quay: ~ 1 buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay: 1 
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi quay.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file video gốc sau buổi quay.
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
  • 1 Video Highlight ~3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI QUAY SỰ KIỆN V
7.400.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian quay: ~ 1 buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay: 2 
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi quay.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file video gốc sau buổi quay.
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
  • 1 Video Highlight ~3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
ảnh sự kiện
sự kiện


GÓI CHỤP+QUAY SỰ KIỆN VI
5.400.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian thực hiện: ~ 1 buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay: 1 
  • Số máy chụp : 1
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận ~ 50 file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Tặng ~ 50 ảnh in 13×18 ép lụa cao cấp.
  • 1 Video Highlight ~ 3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh và Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI CHỤP+QUAY SỰ KIỆN VII 8.900.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian thực hiện: ~ buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay : 2 
  • Số máy chụp : 2
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận ~ 150 file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Tặng ~ 150 ảnh in 13×18 ép lụa cao cấp.
  • 1 Video Highlight ~ 3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh và Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
quay sự kiện tp hcm

Một số ảnh tham khảo

Khách hàng - Duyên

Year-End Party | Công ty Vietlott

đường phân cách

VIDEO PROFILE TIỆM CHỤP ẢNH

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và hơn thế nữa

Tiệm studio