BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH,
QUAY HÌNH SỰ KIỆN

“Chúng tôi đang thực hiện thêm ngày càng nhiều phiên chụp liên quan đến sự kiện. Nó khác với tất cả các thể loại chụp khác. Và chúng tôi tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau” 


GÓI CHỤP SỰ KIỆN I
1.600.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: 2 tiếng
  • Số máy chụp : 1
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

      Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI CHỤP SỰ KIỆN II
1.900.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: 1 buổi
  • Số máy chụp : 1
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI CHỤP SỰ KIỆN III
2.800.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: 1 Buổi
  • Số máy chụp : 2
  • Thiết bị : Canon 6D ; Lens : Sigma 85 Art, Canon 24 -105, Flash Godox V685
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
ảnh sự kiện hội thảo

Một số ảnh tham khảo

Khách hàng - Duyên

Sự kiện | Công ty The Glory

Sự kiện | Ngân hàng VPBank

đường phân cách

VIDEO PROFILE TIỆM CHỤP ẢNH

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và hơn thế nữa

Tiệm studio