BẢNG GIÁ CHỤP ẢNH,
QUAY HÌNH SỰ KIỆN

“Chúng tôi đang thực hiện thêm ngày càng nhiều phiên chụp liên quan đến sự kiện. Nó khác với tất cả các thể loại chụp khác. Và chúng tôi tiếp cận nó theo nhiều cách khác nhau” 


GÓI CHỤP SỰ KIỆN I
2.000.000 VNĐ/GÓI ( 2.300.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 2 – 5 tiếng
  • Nhân sự : 1 thợ chụp
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +300k/giờ

      Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI CHỤP SỰ KIỆN II
4.000.000 VNĐ/GÓI ( 4.600.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 2 – 5 tiếng
  • Nhân sự : 1 thợ chụp
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +500k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI CHỤP SỰ KIỆN III
3.500.000 VNĐ/GÓI ( 4.000.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 6 – 8 tiếng
  • Nhân sự : 1 thợ chụp
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +300k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
ảnh sự kiện hội thảo


GÓI CHỤP SỰ KIỆN IV
6.500.000 VNĐ/GÓI ( 7.400.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian chụp : 6 – 8 tiếng
  • Nhân sự : 2 thợ chụp
  • Thiết bị chụp : Canon R/R6/R3/R5 ; Lens 24-70mm F2.8L Mark II, 24-70mm F2.8L Mark II, Sigma 35mm Art, 50mm Art 
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +500k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI QUAY SỰ KIỆN I
6.000.000 VNĐ/GÓI ( 7.000.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian quay : 2 – 4 tiếng
  • Số máy quay : 1 máy
  • Thiết bị quay: Sony A7III ; Lens : Sigma 85 Art, Sony 24 -105.
  • Thiết bị chống rung: Gimbal Ronin SC hoặc thiết bị tương đương
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Thiết bị Âm thanh & Ánh sáng: Đèn Kino ánh sáng và Microphone Rode Wireless Go hoặc thiết bị tương đương
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +300k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight
  • 1 video 4K độ dài 4 – 7 phút.
  • Hình ảnh, âm thanh sống động, sắc sảo
  • Toàn bộ source quay sự kiện
  • Phù hợp với các sự kiện tiêu chuẩn, có đủ góc quay toàn – trung – cận
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh.
quay sự kiện thời trang


GÓI QUAY SỰ KIỆN II
10.000.000 VNĐ/GÓI ( 11.500.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian quay : 2 – 4 tiếng
  • Số máy quay : 2 máy
  • Thiết bị quay: Sony A7III ; Lens : Sigma 85 Art, Sony 24 -105.
  • Thiết bị chống rung: Gimbal Ronin SC hoặc thiết bị tương đương
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Thiết bị Âm thanh & Ánh sáng: Đèn Kino ánh sáng và Microphone Rode Wireless Go hoặc thiết bị tương đương
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +500k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight
  • 1 video 4K độ dài 4 – 7 phút.
  • Hình ảnh, âm thanh sống động, sắc sảo
  • Toàn bộ source quay sự kiện
  • Phù hợp với các sự kiện tiêu chuẩn, có đủ góc quay toàn – trung – cận
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh


GÓI QUAY SỰ KIỆN III
7.500.000 VNĐ/GÓI ( 8.100.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian quay : 6 – 8 tiếng
  • Số máy quay : 1 máy
  • Thiết bị quay: Sony A7III ; Lens : Sigma 85 Art, Sony 24 -105.
  • Thiết bị chống rung: Gimbal Ronin SC hoặc thiết bị tương đương
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Thiết bị Âm thanh & Ánh sáng: Đèn Kino ánh sáng và Microphone Rode Wireless Go hoặc thiết bị tương đương
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +300k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight
  • 1 video 4K độ dài 4 – 7 phút.
  • Hình ảnh, âm thanh sống động, sắc sảo
  • Toàn bộ source quay sự kiện
  • Phù hợp với các sự kiện tiêu chuẩn, có đủ góc quay toàn – trung – cận
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh.


GÓI QUAY SỰ KIỆN IV
12.500.000 VNĐ/GÓI ( 13.600.000 Đ)

  • Địa điểm: Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh lân cận.
  • Thời gian quay : 6 – 8 tiếng
  • Số máy quay : 2 máy
  • Thiết bị quay: Sony A7III ; Lens : Sigma 85 Art, Sony 24 -105.
  • Thiết bị chống rung: Gimbal Ronin SC hoặc thiết bị tương đương
  • Thiết bị ánh sáng: Flash GODOX V860II; GODOX QS600; GODOX DP400 II; GODOX DP600 II ; Tất cả các loại Softbox
  • Thiết bị Âm thanh & Ánh sáng: Đèn Kino ánh sáng và Microphone Rode Wireless Go hoặc thiết bị tương đương
  • Hỗ trợ xuất hóa đơn VAT theo yêu cầu
  • Phát sinh thêm giờ: +500k/giờ

       Bạn nhận được:

  • Hậu kì, dựng file quay thành clip highlight
  • 1 video 4K độ dài 4 – 7 phút.
  • Hình ảnh, âm thanh sống động, sắc sảo
  • Toàn bộ source quay sự kiện
  • Phù hợp với các sự kiện tiêu chuẩn, có đủ góc quay toàn – trung – cận
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại Tiệm Chụp Ảnh

Một số ảnh tham khảo

Sự kiện | Khách Hàng Duyên

Sự kiện | Công ty The Glory

Sự kiện | Ngân hàng VPBank

Sự kiện | Thời Trang

đường phân cách

VIDEO PROFILE TIỆM CHỤP ẢNH

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và hơn thế nữa

Tiệm studio