dịch vụ chụp ảnh sự kiện | bảng giá

Dịch vụ chụp ảnh sự kiện là một trong những thể loại nhiếp ảnh không còn xa lạ trong thế kỷ 21 ngày nay. Khi mà ngày càng nhiều sự kiện được tổ chức tại Việt Nam nói chung và Tp.Hcm nói riêng. Mục đích chính là quảng bá hình ảnh cho các sự kiện hoặc các công ty tổ chức sự kiện.


GÓI dịch vụ CHỤP SỰ KIỆN I
1.400.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: ~3 tiếng
  • Số máy chụp : 1
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

      Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
dịch vụ chụp ảnh sự kiện
dịch vụ chụp ảnh sự kiện


GÓI dịch vụ CHỤP SỰ KIỆN II
1.900.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: ~ 8 tiếng
  • Số máy chụp : 1
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI dịch vụ CHỤP SỰ KIỆN III
2.800.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian chụp: 8 tiếng
  • Số máy chụp : 2
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá ảnh trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file ảnh gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận toàn bộ file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
dịch vụ chụp ảnh sự kiện
quay sự kiện


GÓI dịch vụ QUAY SỰ KIỆN IV
4.500.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian quay: ~ 1 buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay: 1 
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi quay.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file video gốc sau buổi quay.
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
  • 1 Video Highlight ~3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI dịch vụ QUAY SỰ KIỆN V
7.400.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian quay: ~ 1 buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay: 2 
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi quay.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file video gốc sau buổi quay.
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
  • 1 Video Highlight ~3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
ảnh sự kiện
sự kiện


GÓI dịch vụ CHỤP+QUAY SỰ KIỆN VI
5.400.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian thực hiện: ~ 1 buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay: 1 
  • Số máy chụp : 1
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận ~ 50 file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Tặng ~ 50 ảnh in 13×18 ép lụa cao cấp.
  • 1 Video Highlight ~ 3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh và Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.


GÓI dịch vụ CHỤP+QUAY SỰ KIỆN VII
8.900.000 VNĐ/GÓI

  • Địa điểm: Nội thành TP.HCM
  • Thời gian thực hiện: ~ buổi ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Số máy quay : 2 
  • Số máy chụp : 2
  • Số ảnh chụp: không giới hạn số lượng
  • Đánh giá file source trực tiếp sau buổi chụp.

       Bạn nhận được:

  • Toàn bộ file gốc sau buổi chụp.
  • Được nhận ~ 150 file ảnh photoshop kỹ càng.
  • Tặng ~ 150 ảnh in 13×18 ép lụa cao cấp.
  • 1 Video Highlight ~ 3-10 phút ( Thời gian phát sinh sẽ tính thêm phí )
  • Giao ảnh tận nơi miễn phí.
  • Ảnh và Video sẽ được lưu giữ trọn đời tại TIỆM chụp ảnh.
quay sự kiện tp hcm

Một số ảnh tham khảo

Khách hàng - Duyên

Year-End Party | Công ty Vietlott

Lưu giữ những khoảnh khắc đẹp và hơn thế nữa

Tiệm studio